Ple Municipal

/Ple Municipal

El Ple està integrat per tots els regidors i presidit per l’alcaldessa.

Les sessions del Ple poden ser Ordinàries, Extraordinàries i Extraordinàries Urgents.

La sessió Ordinària del Ple de l’Ajuntament de Garcia tindrà lloc a la Sala de Sessions amb una periodicitat trimestral,

Acta Ple ordinari número 3

novembre 29, 2018|

Acta Ple ordinari número 2

novembre 29, 2018|

Acta Ple ordinari número 1

novembre 29, 2018|