Què és la Seu Electrònica?

La Seu Electrònica és l’adreça electrònica mitjançant la qual l’ajuntament difon informació i presta serveis als ciutadans, ciutadanes i empreses a través de xarxes de telecomunicacions.

Accés a la seu electrònica clicant aquí

Com puc tramitar telemàticament per la Seu Electrònica?

Per fer tràmits electrònics amb l’ajuntament de Garcia cal clicar al menú superior d’aquest web l’apartat Tramits i participació / Accés a la seu electrònica. Tot seguit cal cercar el tràmit que es vol realitzar i, si està activada la tramitació online, fer-la des d’allà. Si no està activada cal descarregar-se formularis en format pdf, omplir-los i adjuntar-los a través de l’apartat Instancia genèrica.

Accés al Catàleg de tràmits electrònics de l’Ajuntament de Garcia

Què és una notificació electrònica i com accedeixo?

Consisteix en una comunicació formal, personal i, com el mateix nom indica, per mitjans electrònics, que es fa a una persona del contingut d’un acte administratiu que afecta els seus drets i interessos.

Mitjançant el següent enllaç podreu accedir a les vostres notificacions electròniques, necessitareu disposar d’idCAT Mòbil o d’un certificat digital com l’IdCAT. Si sou empresa necessitareu un certificat digital d’una autoritat certificadora qualificada (FNMT, Camerfirma)

Accés a la plataforma de notificacions electròniques

 

Certificats digitals

idCAT

Amb aquest certificat digital, us podreu identificar a Internet i realitzar tràmits amb l’Administració. El podeu obtenir a les Entitats de Registre idCAT.

Per sol·licitar-lo heu d’accedir a la pàgina de l’idCAT i seguir els pasos que us indiquen.

idCAT Mòbil

Amb aquest servei, podreu realitzar alguns tràmits en línia amb l’Administració identificant-vos a través del vostre telèfon mòbil.

Per sol·licitar-lo aqui

Certificat de representació

Certificat de representació: Representant d’Administrador Únic o Solidari – Persona jurídica – Representant d’Entitat Sense Personalitat Jurídica

El podeu sol·licitar aqui

Factura electrònica

Com puc crear una factura electrònica?

El format electrònic per a emetre factures electròniques a l’Administració és Facturae, segons l’Ordre PRE/2971/2007. Per a generar les factures amb aquest format públic es disposa de diversos mecanismes.

En el següent enllaç trobareu informació referent a la creació de e-factura:

Crear e-factures

 

Opcions per a crear i enviar factures electròniques

Solucions gratuïtes: 

Solucions per crear i enviar:

B2B Router: És un Portal de factura electrònica, que permet crear factures electròniques en format Facturae, sense necessitat de certificat digital, de forma gratuïta i enviar-les directament a les Administracions Públiques catalanes a través del servei e.FACT.

Manual B2B Router

Pimefactura: Solucions de la patronal PIMEC, patronal de la petita i mitjana empresa de Catalunya, que de forma gratuïta i sense necessitat de certificat digital, permet crear factures electròniques de forma senzilla, en format Facturae, signar-les i enviar-les directament a les Administracions Públiques catalanes a través del servei e.FACT.  També permet pujar factures electròniques creades.

Solucions només per crear:

www.facturae.gob.es: A través de l’aplicació gratuïta Gestió de facturació electrònica que ofereix el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.

Informació d’utilitat

Codi DIR3 de l’Ajuntament de Garcia

L01430653

Bústia d’enviament de factures

Suport a les empreses

 

Notificacions electròniques Carpeta Ciutadana
Identitat digital Seu electrònica
Factures electròniques Sessió formativa general