Categoria: Element Arquitectònic

Utilització: Habitatge unifamiliar

Estil: Obra popular

Descripció

El carrer del Porxo on es troba situat rep aquest nom en honor seu, i comunica el carrer Major amb la plaça Catalunya. Perxe situat a la planta baixa d’un edifici de tres nivells d’alçat. Es pot apreciar l’existència de dotze porxos.

S’obre de cara al carrer Major amb un portal d’arc carpanell arrebossat. Està suportat per bigues de fusta col·locades de forma perpendicular al carrer, entre les quals s’hi conserven parts encanyissades. L’edifici sota el que està construït ha estat restaurat modernament, quan s’hi va afegir un sòcol de rajola.

Moltes poblacions antigues que no disposaven de muralles per defensar-se utilitzaven els perxes per intentar poder aïllar el nucli de cases de possibles intrusions.

Situats a les parts altes de turons, utilitzaven aquestes construccions i encerclaven el nucli. Com podeu observar, Garcia tenia bastants perxes que, alhora, ens ajuden a poder estudiar el creixement que va realitzar el poble, de tal manera que a mesura que creixia utilitzaven nous perxes per anar encerclant el nucli ja construït.

Molts no existeixen ja al nostre poble perquè van ser destruïts durant la Guerra Civil.