Categoria: Element Arquitectònic

Utilització: Habitatge unifamiliar

Estil: Obra popular

Descripció

Casa situada davant de l’església vella, al xamfrà format pel carrer de l’Església i el carreró que entra a ca Vernet. Hi ha una fornícula amb una imatge i un escut de pedra a sota. A la part central de l’escut s’hi pot llegir: “Aquí murió Juan Escoda Mancebo el año 1782”, amb dues estrelles de David, i a les quatre cantonades la paraula “Vernet”, força erosionades.

Notícies històriques

Ca Vernet era una de les cases pairals més importants de Garcia. Les dues estrelles de David podrien indicar una ascendència jueva o àrab.