Categoria: Element Arquitectònic

Utilització: Elaboració d’oli i de vi

Estil: Obra popular

Descripció

La Cooperativa de Garcia (1931), l’Agrícola de Garcia SCCL, fou fundada l’any 1922 sota el nom de Sindicato Agrícola de Garcia per un grup de joves agricultors del poble que s’associen per aconseguir millors preus fitosanitaris, pinsos, gra i altres productes de consum agrícola.

El 1931, gràcies a la bona voluntat d’agricultors del poble motivats pels abusos dels comerciants de raïm, es constitueix la Cooperativa amb 25 socis fundadors i es comencen a construir les primeres edificacions amb jornals de vila.

En els estatuts constava com adherit al sindicat anarquista CNT (Confederació Nacional del Treball), del qual se’n conserva una placa a la façana, i a l’Associació Internacional de Treballadors (AIT).

Fins el 1941 es van desenvolupant les tasques d’elaboració de vi i d’oli a unes instal·lacions més aviat precàries i, aquell any, van començar les obres de remodelació i d’ampliació de l’edifici per elaborar amb condicions molt més avançades i així poder adinerar una mica més el fruit i acceptar nous socis del poble.

El 1944 s’adquireixen nous solars per futures ampliacions. El 1947 es va comprar una premsa nova pel molí i s’hi van fer reformes per millorar els rendiments de les olives. El 1950 es va comprar una premsa pel raïm que pocs anys després es va quedar petita. Durant aquests anys es va anar ampliant sobretot la secció del vi i es va crear un laboratori químic per realitzar les analítiques del raïm i del vi. Durant aquests anys, l’abastiment d’aigua de la cooperativa provenia d’un pou propi i fins l’any 1953 no es va abastir de la xarxa pública. El 1954 es va adquirir una premsa contínua pel vi, una desvinadora i es van construir les “bassetes” per aprofitar més l’oli extret de la premsa. L’any següent es van construir més tines per donar capacitat al vi que s’elaborava. L’any 1956 van continuar les obres d’ampliació. Als anys 60 es van construir nous molls de descàrrega i es va emplaçar la bàscula al lloc actual i adquirir un nou solar per construir una nau.

Aquesta edificació consta de 5 naus diferenciades. És una construcció amb línies rectes,  amb una coberta amb encavallades de fusta i tensors metàl·lics en quatre de les naus i una última amb encavallades mixtes de fusta i formigó amb tensors metàl·lics.

Les parets interiors estan fetes amb maó manual.

A la part posterior, la cooperativa compta amb una gran plaça i amb quatre portes per abocar la verema i una altra porta per donar entrada a les olives i així al molí d’oli.

A l’interior de l’edifici hi trobem també un total de 27 tines i 56 trulls. És en aquestes sales on podem trobar una placa commemorativa dels 25 socis fundadors.

La Cooperativa fou, durant molts anys, un dels principals centres de l’economia de Garcia: es feia càrrec de l’organització de diferents actes.

Avui en dia compta amb un modern molí d’oli, màquines per elaboració del vi noves i l’any 2015 es va inaugurar l’agrobotiga.