Categoria: Element Arquitectònic

Utilització: Habitatge unifamiliar

Estil: Obra popular

Descripció

Situat a la part alta de la població, prop de l’església vella. Edifici cantoner de planta quadrangular i tres crugies. Consta de soterrani, planta baixa, dos pisos i golfes i té la coberta a tres vessants. En un extrem del frontis hi ha el portal, d’arc deprimit convex amb llinda de fusta i brancals de pedra carejada. A la porta, restaurada recentment, hi ressalta l’anella amb una base metàl·lica i un escut amb una àguila de dos caps, possiblement escut de la Casa d’Àustria.

A l’interior de la planta baixa hi ha una volta d’estil gòtic de 8 m. El soterrani té restes de la base d’un molí d’oli. Un altre detall interior és una volta de dos pedres d’estil mudèjar a la fresquera o cisterna.

L’escala és d’estil popular, amb barana de totxo. Totes les bigues descansen en pilars laterals i un pilar central, que comença amb la volta gòtica de la planta baixa.

Bigues de fusta escairada en la segona planta. Fusteria de portes i balconeres de pi melis restaurades.

Al seu costat s’hi obre un porxo a través del qual la casa es comunica amb la de davant. Els finestrals dels pisos superiors són d’arc pla arrebossat, alguns amb sortida a un balcó de base motllurada.

A la cantonada de la casa, acabada amb carreus escairats, hi ha un escut amb relleu i el tauler inscrit amb les lletres “f” i “p”, amb una mitja lluna intercalada. A sobre, la data 1685. Sota l’escut n’hi ha un altre on hi havia una inscripció, avui molt erosionada, on hi constava “Garcia” i “Apissa”.