Categoria: Element Arquitectònic

Utilització: Habitatge unifamiliar

Estil: Obra popular

Descripció

Situat a la plaça Catalunya, al centre del nucli de Garcia. Edifici entre mitgeres de planta rectangular i tres crugies. Consta de planta baixa, dos pisos i golfes. Té la coberta a dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana.

El frontis es compon simètricament segons tres eixos, definits amb finestres d’arc pla arrebossat, excepte a les golfes, on són d’arc rebaixat.

S’hi accedeix per un portal d’arc pla amb timpà semicircular alineat amb una gran arcada en arc carpanell que constitueix l’entrada del perxe del carrer de la Vall. Aquest transcorre per sota la casa i es troba suportat amb un embigat de fusta perpendicular al carrer. Els finestrals dels pisos superiors tenen sortida a un balcó de baranes forjades.

Entre dos finestrals hi ha un rellotge de sol de notables dimensions amb la data “1867”.