Categoria: Element Arquitectònic

Utilització: Habitatge unifamiliar

Estil: Obra popular

Descripció

Antic casal de la Societat Obrera Republicana. La Societat Obrera Instructiva Republicana fou fundada el 1905 i tenia la seu en aquest edifici, on hi havia un cafè i altres dependències annexes que incloïen una sala d’actes on es feien concerts, teatre i altres activitats. La Societat fou clausurada després de la Guerra Civil.

La façana és de pedra, amb un gran balcó amb una barana de forja.

A la planta baixa hi trobem una gran sala amb sostre de bigues de fusta. És aquí on, durant l’interval transcorregut entre que es cremà l’església vella i es va construir la nova, s’hi realitzen les misses, habilitant-hi un petit altar i els corresponents bancs per la gent que hi anava. Adjacent a aquesta sala hi trobem un celler amb el sostre de volta catalana de maó manual.

A la primera planta és on va haver-hi el cafè, actualment habitacle.

A la part posterior, i tocant al carrer Raval de Jesús, hi trobem, tot i que en desús i part enderrocada (hi podem veure la façana frontal), el que havia estat sala polivalent i cinema. Es conserva la caseta on hi havia estat ubicada la màquina de cine. Aquesta caseta es troba elevada del terra per quatre pilars.

La construcció és de maó manual que, al mateix temps, feia de porxada al que era l’entrada a la sala. Al costat, encara es conserva la finestreta de venta d’entrades.