La Diputació de Tarragona ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics de titularitat municipal, convocatòria 2016.
L’import de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona és de 2.702,10 €.

imatge Diputació_EDITORA13765EDITORA_483