Les explotacions avícoles per a autoconsum són activitats que obligatòriament s’ha d’inscriure al Registre d’explotacions ramaderes de Catalunya.

Es consideren explotacions avíscoles d’autoconsum aquelles on es crien aus amb destinació exclusiva l consum familiar amb una capacitat inferior a 0,20 unitats de bestiar. En cas d’avicultura de carn no poden sobrepassar els 210 kg de pes viu a l’any, el que correspon a una capacitat de entre 50 i 70 pollastre/any segons el pes dels animals i en cas d’avicultura de posta a una capacitat de 32 gallines ponedores.

És per això que fem difusió del triptic informatiu “La cria d’aus per a autoconsum a Catalunya” i del full de declaració de dades d’explotacions d’autoconsum.