S’ha publicat, al tauler d’edictes de l’Ajuntament, el decret amb la llista d’admesos per prendre part en el procés per seleccionar el personal que ha de formar part d’una Borsa de treball de personal de brigada de l’Ajuntament de Garcia, la comissió de valoració i el dia i hores de les proves i de l’entrevista.

Podeu accedir la publicació des del següent enllaç:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=324215&idens=4306530008