S’ha publicat, al tauler d’edictes de l’Ajuntament, el decret amb la llista d’amesos per prendre part en el procés per seleccionar el personal que ha de formar part d’una Borsa de treball d’operaris de manteniment de la piscina municipal de l’Ajuntament de Garcia, la comissió de valoració i el dia i hora de la prova de català i de l’entrevista.

Podeu accedir la publicació des del següent enllaç:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=302063&idens=4306530008