S’ha publicat, al tauler d’edictes de l’Ajuntament, el decret amb la llista d’admeses per prendre part en el procés per seleccionar el personal que ha de formar part d’una Borsa de treball de personal de neteja de l’Ajuntament de Garcia, la comissió de valoració i el dia i hora de la prova de l’entrevista.

Podeu accedir la publicació des del següent enllaç:

 

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=305593&idens=4306530008