Per acord de Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Garcia de data 28 d’abril de 2021 s’ha resolt convocar i publicar les bases que regulen la borsa de treball de personal laboral temporal, mitjançant concurs de valoració de mèrits, torn lliure, denominació “operaris de manteniment de la piscina municipal”, grup AP (equivalent al grup professional AP de personal funcionarial), per cobrir vacants, substitucions i qualsevol altre tipus de contingència temporal d’aquest grup professional que es doni a l’Ajuntament de Garcia, d’acord amb les bases que estan publicades al tauler d’anuncis de l’Ajuntament:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=297892&idens=4306530008

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el proper 18/05/2021.

El model de sol·licitud està al document que hi ha al tauler d’anuncis, junt amb la descripció de la documentació que cal presentar.