S’ha publicat, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la 2a convocatòria dels ajuts Leader 2016, destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu LEADER en el marc del programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020.

Al següent enllaç hi trobareu la resolució per la qual es convoquen els ajuts esmentats: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7252/1555818.pdf

El termini màxim de presentació de la sol·licitud d’ajut és el dia 16 de gener de 2017.

Aquests ajuts es podran presentar per mitjans telemàtics des del web http://seu.gencat.cat, o bé en imprès normalitzat que es podrà descarregar des del web http://agricultura.gencat.cat/ajutsentermini, des de la seu electrònica de la Generalitat http://seu.gencat.cat o bé obtenir-se en qualsevol dependència del DARP o del GAL, en funció de l’article 2 de l’Ordre.