BASES DEL CONCURS “DISSENYA LA SAMARRETA DELS DIABLES DE

 GARCIA”

Convocatòria

La colla de Diables “El Jordiet” de Garcia, convoca un concurs per a dissenyar la samarreta commemorativa del XXXVè correfoc de la vila adreçat a tots els públics.

Tema

 El tema del concurs és: Els 35 anys de la colla de diables “El Jordiet” de Garcia. Per tant, el disseny ha d’estar relacionat amb el foc, el drac, els diables o qualsevol altre aspecte relacionat amb aquesta temàtica.

Tècnica i format

 Tècnica: totalment lliure.

Format: els dibuixos s’han de presentar en suport de paper o cartolina mida A4  (210×297 mm). Tots els dibuixos hauran d’anar acompanyats amb el lema: Diables de Garcia. També, cal incloure la frase: Des de 1983 (Sense que això sigui el més rellevant del disseny). A més a més, s’ha de presentar el disseny de la part davantera en un foli i, la part de darrera, en un altre, especificant quin correspon a cada part.

En cas que el disseny sigui d’una sola cara (davant o darrere), haurà de quedar clar en quina cara va i incloure un full en blanc indicant la cara en la que el disseny es llis completament.

Donat que la samarreta serà de color “granate”, el dibuix haurà de ser exclusivament monocromàtic.

Participants

 El concurs està adreçat a tots els públics, no hi ha límit d’edat establert.

Condicions presentació

 El dibuix anirà signat en el revers amb un pseudònim i agafat a un sobre tancat amb el mateix pseudònim, dins del qual hi haurà les següents dades: nom i cognoms de l’autor, adreça, telèfon i correu electrònic.

Els dissenys s’hauran de presentar a l’Ajuntament de Garcia ubicat al Carrer Major, 31, 43749, en horari d’atenció al públic de dilluns a divendres de 12.00h a 14.00h. En cas de no poder presentar-ho de forma presencial es pot enviar per correu postal.

El període de presentació dels dissenys serà de l’11 de desembre de 2017 al 22 del mateix mes de manera improrrogable.

Jurat

 El jurat estarà format per quatre persones que han estat membres de la colla, en diferents etapes, des de que es va crear fins l’actualitat.

Veredicte

 El veredicte serà públic i tindrà lloc el 19 de gener de 2018 a les 19:15h a la sala del Maig, coincidint amb les Festes Majors de Sant Antoni del municipi. A més, els resultats es publicaran a les xarxes socials de la colla (Facebook i Instagram).

Premi

 El disseny guanyador serà premiat amb 100€ en metàl·lic i se li farà entrega de la samarreta amb el seu disseny estampat (un cop estiguin disponibles).

Drets sobre les obres

 Els autors dels dibuixos presentats cediran tots els drets d’explotació sobre les imatges i material realitzat per a participar en el present concurs, en exclusiva i amb caràcter gratuït als organitzadors, per al seu ús, exhibició, reproducció, difusió i comunicació pública o transformació en qualsevol suport, indicant sempre el nom de l’autor.

També autoritzaran l’ús fraccionat de l’obra, en els casos en què la seva aplicació així ho requereixi. El termini de cessió dels drets és el màxim previst per la Llei i l’àmbit de cessió de drets és mundial i universal. També autoritzaran els organitzadors a reproduir i utilitzar el nom i cognoms i altres dades, així com la seva imatge, en qualsevol activitat publicitària i promocional relacionada amb el concurs sense que aquesta utilització li confereixi dret de remuneració o benefici, amb l’excepció feta de l’entrega del premi guanyat. No es tornarà cap treball. Aquests quedaran en possessió dels organitzadors.

Exposició

 Tots els dissenys, independentment del guanyador, seran exposats a partir del dia 19 de gener de 2018 i fins el 21 del mateix mes a la sala del Maig, durant la celebració de la Festa Major de Sant Antoni 2018, horaris d’exposició a concretar.

Altres aspectes

 La presentació al concurs implica l’acceptació total de les bases, per contra, la  persona quedarà desqualificada. Cal tenir en compte que, solament es pot presentar un disseny per persona.

Cal recordar que la samarreta té dues cares, la qual cosa, s’haurà de dissenyar ambdues parts i especificar quina part és cadascuna i adjuntar-les dins del sobre.

El jurat tindrà en compte la originalitat, creativitat i relació amb el correfoc de Garcia o la colla de Diables “El Jordiet” de Garcia.