General

Borsa treball personal laboral temporal brigada/peó

juny 19, 2023|General|

Per decret d'alcaldia de data 19 de juny de 2023 s'ha resolt convocar i publicar les bases que regulen la borsa de treball de personal laboral temporal, mitjançant concurs de valoració de mèrits, torn lliure, denominació brigada/peó, grup AP (equivalent al grup professional AP de personal funcionarial), per cobrir vacants, substitucions i qualsevol altre tipus [...]

Acta i anunci comissió borsa de treball personal laboral temporal “operaris de manteniment de la piscina municipal”

juny 7, 2023|General|

S'ha publicat, al tauler d'edictes de l'Ajuntament, l'acta del procés per seleccionar el personal que ha de formar part d’una Borsa de treball de personal de manteniment de la piscina municipal de l’Ajuntament de Garcia. Podeu accedir a la publicació des del següent enllaç: https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=433922&idens=4306530008

Anunci persones admeses, comissió i entrevista borsa treball personal manteniment piscina

maig 31, 2023|General|

S'ha publicat, al tauler d'edictes de l'Ajuntament, el decret amb la llista de persones admeses per prendre part en el procés per seleccionar el personal que ha de formar part d’una Borsa de treball de personal de manteniment de les piscines municipals de l’Ajuntament de Garcia, la comissió de valoració i el dia i hora de [...]

Bases i convocatòria borsa de treball “operaris de manteniment de la piscina municipal”

maig 17, 2023|General|

Per acord de Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Garcia de data17 de maig de 2023 s'ha resolt convocar i publicar les bases que regulen la borsa de treball de personal laboral temporal, mitjançant concurs de valoració de mèrits, torn lliure, denominació “operaris de manteniment de la piscina municipal”, grup AP (equivalent al grup [...]

Subvenció Diputació: foment ocupació local

maig 9, 2023|General|

La Diputació de Tarragona ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció de 9.500,00 € per al al foment de l’ocupació local del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès. Amb aquesta subvenció, s'ha contractat a un peó que ha estat treballant a la brigada de l'Ajuntament de Garcia durant 4 [...]

Subvenció Diputació PAM 2023

maig 5, 2023|General|

La Diputació de Tarragona ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció de 1.801,12 € per PAM 2020-2023, anualitat 2023. L'actuació per la qual s'ha obtingut subvenció ha estat: Adquisició aspirador rentador vehicles

Subvenció PEN2022

maig 3, 2023|General|

El Ministerio del Interior ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció per al finançament de les actuacions d'acondicionament d'un tram del camí dels Plans, a Garcia, subvenció PEN, convocatòria 2022. L’import de la subvenció atorgada és de 48.280,05 €.

Divulgació subvenció Diputació Tarragona Salut pública 2022

abril 27, 2023|General|

La Diputació de Tarragona ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció de 28.263,60 € per al finançament de despeses de Salut Pública, per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2022. Les línies per les quals s'ha obtingut subvenció han estat: Servei de socorrisme a les piscines municipals Agents cívics a les piscines municipals [...]

Subvenció Diputació de Tarragona: e-catàleg

abril 17, 2023|Ajuts i Subvencions, General|

La Diputació de Tarragona ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció per actuacions de grups o persones inscrits en el Catàleg per a programacions culturals dels ajuntaments, convocatòria 2023. L’import de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona és de 8.304,93 €.

Subvenció Diputació Tarragona: equipaments culturals i d’interès ciutadà, convocatòria 2022

març 8, 2023|General|

La Diputació de Tarragona ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció de 25.000 €, que a permès l'adquisició de nou mobiliari infantil, per al finançament de despeses destinades a inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials, convocatòria 2022.