Per decret d’alcaldia de data 4 de desembre de 2023 s’ha resolt aprovar les bases reguladores de la convocatòria per a la contractació d’un peó, adscrit a la brigada municipal, per donar compliment a les bases de la subvenció de la Diputació de Tarragona, en el marc de subvencions per al foment de l’ocupació local del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès, any 2023, i tot en base a la subvenció de foment de l’ocupació de la Diputació de Tarragona i l’oferta de treball que consta al SOC, d’acord amb les bases que estan publicades al tauler d’anuncis de l’Ajuntament:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=467712&idens=4306530008

El termini de presentació de sol·licituds a l’Ajuntament de Garcia finalitza el proper 14/12/2023.

El model de sol·licitud està al document que hi ha al tauler d’anuncis, junt amb la descripció de la documentació que cal presentar.

Cal que les persones interessades compleixin amb els requisits del punt 3 de les bases i que contactin amb l’OTG de Móra d’Ebre per informar del seu interès.