jordi

About jordi

Aquest autor encara no ha omplert cap detall.
So far jordi has created 7 blog entries.

Anunci bases selecció auxiliar llar d’infants

juliol 21, 2016|General|

Per acord de Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Garcia de data 13 de juliol de 2016 es va resoldre convocar proves selectives per a la selecció, mitjançant concurs oposició, de la persona que ha d’ocupar una plaça d'auxiliar de llar d'infants en règim laboral temporal (equivalent al grup professional C1 de personal funcionari), [...]

Contractació personal piscina municipal

juliol 14, 2016|General|

De conformitat amb el que s’estableix en l’article 94.3 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, es publica, per a general coneixement, les contractacions temporals següents: Per Decret de l’Alcaldia núm. 91/2016, de 17 de juny, s’ha resolt la contractació de dos operaris de manteniment de la piscina municipal, com a personal [...]

Anunci adjudicació provisional per a la selecció de dos operaris de manteniment de la piscina municipal

juliol 14, 2016|General|

Finalitzat el termini per a la presentació de la documentació acreditativa dels mèrits i experiència previstos en la convocatòria, en el procés selectiu de personal laboral per cobrir les vacants de dos treballadors, operaris de manteniment de la piscina municipal (grup professional equiparable a AP), segons consta a la plantilla de personal d'aquest Ajuntament, personal [...]

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre concedeix subvenció a l’ajunament de Garcia

juliol 12, 2016|Ajuts i Subvencions, General|

El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció per arranjament i millora de camins municipals, convocatòria 2014. L’import de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona és de 5.969,21 €.

“TOT ÉS U”

juliol 12, 2016|General|

La Diputació de Tarragona ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà, convocatòria 2015. L’import de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona és de 1.972,33 €.

Posa’t la gorra

juny 3, 2016|General|

Posa’t la Gorra a PortAventura. Campanya en solidaritat amb els infants i adolescents amb càncer i les seves famílies. Pots veure el video promocional a youtube. https://www.youtube.com/watch?v=XqUFBhSrEWg

Provisió de dos llocs de treball d’auxiliar administratiu del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre

maig 20, 2016|General|

Ens plau informar-vos que el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre ha publicat les bases que han de regir la provisió de dos llocs de treball d'auxiliar administratiu del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. El termini de presentació d'instàncies finalitza el dia 9 de juny de 2016. Podeu consultar les dades a la pàgina [...]