S’han publicat, al tauler d’edictes de l’Ajuntament, les actes del procés per seleccionar el personal que ha de formar part d’una Borsa de treball de personal acollida i menjador escolar de l’Ajuntament de Garcia.

Podeu accedir a les publicacions des dels següents enllaços:

 

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=377466&idens=4306530008

 

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=377467&idens=4306530008