S’adjunta anunci publicat a la Seu electrònica:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=469676&idens=4306530008