S’ha publicat, al tauler d’edictes de l’Ajuntament, l’anunci amb els resultats de l’entrevista per prendre part en el procés per seleccionar el personal que ha de formar part d’una Borsa de treball de personal auxiliar administratiu de l’Ajuntament de Garcia.

Podeu accedir la publicació des del següent enllaç:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=362451&idens=4306530008