S’ha publicat, al tauler d’edictes de l’Ajuntament, l’anunci de constitució de la Borsa de treball de personal acollida i menjador escolar de l’Ajuntament de Garcia.

 

Podeu accedir la publicació des del següent enllaç:

 

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=378282&idens=4306530008