Per acord de Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Garcia de data 26 de maig de 2021 es va resoldre convocar i publicar les bases que regulen la borsa de treball de personal de neteja, d’acord amb la publicació que s’adjunta:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=303030&idens=4306530008

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el proper 03/06/2021.

El model de sol·licitud està al document que consten a les bases, junt amb la descripció de la documentació que cal presentar.