S’ha publicat, al tauler d’edictes de l’Ajuntament, el decret amb la llista de persones admeses i excloses per prendre part en el procés per seleccionar el personal que ha de formar part d’una Borsa de treball de personal de brigada (peó) de l’Ajuntament de Garcia, la comissió de valoració i el dia i hora de l’entrevista.

Podeu accedir la publicació des del següent enllaç:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=438506&idens=4306530008