S’ha publicat, al tauler d’edictes de l’Ajuntament, el decret amb la llista d’admesos per prendre part en el procés per seleccionar el personal que ha de formar part d’una Borsa de treball de personal auxiliar administratiu de l’Ajuntament de Garcia, la comissió de valoració i el dia i hora de l’entrevista.

Podeu accedir la publicació des del següent enllaç:

 

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=361280&idens=4306530008