S’ha publicat, al tauler d’edictes de l’Ajuntament, el decret amb la llista de persones admeses per prendre part en el procés per seleccionar el personal que ha de formar part d’una Borsa de treball de personal acollida i menjador escolar de l’Ajuntament de Garcia, la comissió de valoració i el dia i hora de l’entrevista.

Podeu accedir la publicació des del següent enllaç:

 

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=377216&idens=4306530008