Publicació de l’anunci de l’adjudicació provisional del resultat de les proves i la baremació de mèrits junt amb l’entrevista, per cobrir, mitjançant concurs oposició, la plaça de tècnic d’educació infantil:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=165312&idens=4306530008