Publicació de l’anunci de l’adjudicació provisional del resultat de les proves i la baremació de mèrits junt amb l’entrevista, per cobrir, mitjançant concurs oposició, la plaça d’auxiliar administratiu, personal laboral temporal:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=165772&idens=4306530008