Anunci de l’acord que deixa sense efecte la convocatòria duta a terme el 12 de maig de 2021 a la qual es va aprovar les bases reguladores de la convocatòria per constituir una Borsa de treball, de personal laboral temporal, de TEI, així com l’expedient 77-2021, iniciat mitjançant decret número 75 de data 23 d’abril de 2021:

 

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=304104&idens=4306530008