Actualment tenim aquests anuncis en exposició

Selecció personal laboral temporal brigada/peó foment ocupació

Publicat el 05-12-2023

BASES REGULADORES DE SELECCIÓ DE PERSONAL FOMENT OCUPACIÓ

OFERTA OCUPACIÓ PÚBLICA 2023

Publicat el 04-12-2023

OFERTA OCUPACIÓ PÚBLICA 2023

ANUNCI INSTRUMENT DE PLANIFICACIÓ PLURIANNUAL JUSTIFICATIU DE LA TAXA ESPECÍFICA LPGE 2023

Publicat el 10-11-2023

ANUNCI INSTRUMENT DE PLANIFICACIÓ PLURIANNUAL JUSTIFICATIU DE LA TAXA ESPECÍFICA LPGE 2023

ANUNCI DE L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL TEXT DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8

Publicat el 07-11-2023

ANUNCI DE L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL TEXT DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8

Anunci rectificació plantilla

Publicat el 04-10-2023

Esmena d'errada material detectada a la plantilla de personal per a l'exercici 2023

ANUNCI APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANÇA TAXA ZONA AUTOCARAVANES

Publicat el 04-10-2023

ANUNCI APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANÇA TAXA ZONA AUTOCARAVANES

Anunci aprovació definitiva actualització preus número 2 carrer Portelles

Publicat el 28-09-2023

Anunci aprovació definitiva actualització preus número 2 carrer Portelles

Acta i anunci comissió borsa de treball personal laboral temporal peó brigada

Publicat el 28-06-2023

Acta i anunci comissió borsa de treball personal laboral temporal peó brigada

Anunci dmesos i exclosos, comissió de valoració i data entrevista borsa de treball personal laboral temporal brigada/peó

Publicat el 27-06-2023

Anunci dmesos i exclosos, comissió de valoració i data entrevista borsa de treball personal laboral temporal brigada/peó

Acta i anunci comissió borsa de treball personal laboral temporal “operaris de manteniment de la piscina municipal”

Publicat el 07-06-2023

Acta i anunci comissió borsa de treball personal laboral temporal “operaris de manteniment de la piscina municipal”

Anunci aprovació definitiva actualització preus projecte Carrer Portelles

Publicat el 10-03-2023

Anunci aprovació definitiva actualització preus projecte Carrer Portelles

Anunci aprovació definitiva pressupost i plantilla 2023

Publicat el 08-02-2023

Anunci aprovació definitiva pressupost i plantilla 2023

Anunci aprovació definitiva modificació pressupost 2-2022

Publicat el 01-02-2023

Anunci aprovació definitiva modificació pressupost 2-2022

ANUNCI DE CONVOCATÒRIA I BASES EN EL MARC DEL PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ D’OCUPACIÓ TEMPORAL

Publicat el 19-12-2022

CONVOCATÒRIA I BASES EN EL MARC DEL PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ D’OCUPACIÓ TEMPORAL

Anunci aprovació definitiva modificació pressupost 1-2022

Publicat el 11-11-2022

Anunci aprovació definitiva modificació pressupost 1-2022

Anunci constitució borsa treball monitoratge acollida i menjador escolar

Publicat el 31-08-2022

Anunci constitució borsa treball monitoratge acollida i menjador escolar

Anunci acta baremació borsa treball acollida i menjador escolar

Publicat el 19-08-2022

Anunci acta baremació borsa treball acollida i menjador escolar

Anunci acta comissió borsa treball acollida i menjador escolar

Publicat el 19-08-2022

Anunci acta comissió borsa treball acollida i menjador escolar

Anunci definitiu persones admeses i comissió borsa treball acollida i menjador escolar

Publicat el 18-08-2022

Anunci definitiu persones admeses i comissió borsa treball acollida i menjador escolar

Anunci persones admeses i comissió borsa treball acollida i menjador escolar

Publicat el 17-08-2022

Anunci persones admeses i comissió borsa treball acollida i menjador escolar

Anunci liquidació pressupost 2021

Publicat el 12-07-2022

Anunci liquidació pressupost 2021

Anunci parovació definitiva fase 1 projecte Carrer Portelles

Publicat el 04-07-2022

Anunci parovació definitiva fase 1 projecte Carrer Portelles

Anunci borsa treball auxiliar administrativa

Publicat el 27-05-2022

Anunci borsa treball auxiliar administrativa

Anunci baremació borsa treball auxiliar administrativa

Publicat el 26-05-2022

Anunci baremació borsa treball auxiliar administrativa

Anunci entrevista borsa treball auxiliar administrativa

Publicat el 26-05-2022

Anunci entrevista borsa treball auxiliar administrativa

Anunci admesos i comissió borsa treball auxilliar administratiu

Publicat el 20-05-2022

Anunci admesos i comissió borsa treball auxilliar administratiu

Anunci aprovació definitiva modificació ordenança 4 ICIO

Publicat el 01-03-2022

Anunci aprovació definitiva modificació ordenança 4 ICIO

Anunci aprovació definitiva pressupost i plantilla 2022

Publicat el 08-02-2022

Anunci aprovació definitiva pressupost i plantilla 2022

Anunci aprovació definitiva modificació OF reguladora de la taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans

Publicat el 29-12-2021

Anunci aprovació definitiva modificació OF reguladora de la taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans

Anunci de l'aprovació definitiva de l’ordenança fiscal número 21 reguladora de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic local

Publicat el 29-12-2021

Anunci de l'aprovació definitiva de l’ordenança fiscal número 21 reguladora de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic local

Anunci aprovació definitiva modificació 2 - transferència de crèdit

Publicat el 10-11-2021

Anunci aprovació definitiva modificació 2 - transferència de crèdit

Anunci aprovació definitiva modificació número 3 - suplement de crèdit

Publicat el 09-11-2021

Anunci aprovació definitiva modificació número 3 - suplement de crèdit

Acta resultat de la baremació de la borsa de treball personal brigada

Publicat el 18-10-2021

Acta resultat de la baremació de la borsa de treball personal brigada

Anunci liquidació 2020

Publicat el 02-07-2021

Anunci liquidació 2020

Decret contracte operaris piscina

Publicat el 22-06-2021

Decret contracte operaris piscina

Decret borsa treball personal neteja

Publicat el 17-06-2021

Decret borsa treball personal neteja

Decret borsa treball operaris piscina

Publicat el 09-06-2021

Decret borsa treball operaris piscina

Anunci acord expedient TEI

Publicat el 02-06-2021

Anunci de l'acord que deixa sense efecte la convocatòria duta a terme el 12 de maig de 2021 a la qual es va aprovar les bases reguladores de la convocatòria per constituir una Borsa de treball, de personal laboral temporal, de TEI, així com l'expedient 77-2021, iniciat mitjançant decret número 75 de data 23 d'abril de 2021.

Aprovació provisional modificació NNSS

Publicat el 31-03-2021

El Ple de l’Ajuntament de Garcia, en sessió ordinària de data 30 de març de 2021, va aprovar provisionalment la modificació que afecta a la regulació de cobertes i acabats de les construccions emplaçades en l’àmbit de sòl urbà corresponent a la Zona de nucli antic (Clau 1) de les Normes Subsidiàries de planejament vigents al municipi de Garcia (NNSS). D’acord amb l’art. 8.5. c) del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, es fa públic l’acord d’aprovació provisional per mitjans telemàtics.

Anunci correcció delegacions alcaldia

Publicat el 12-03-2021

Anunci correcció delegacions alcaldia

Anunci aprovació definitiva pressupost i plantilla 2021

Publicat el 09-02-2021

Anunci aprovació definitiva pressupost i plantilla 2021

Anunci aprovació definitiva modificació número 2

Publicat el 09-02-2021

Anunci aprovació definitiva modificació número 2

ANUNCI APROVACIÓ DEFINITIVA APROVACIÓ ORDENANÇA PROMOCIÓ INSTAL·LACIONS AUTOCONSUM

Publicat el 30-12-2020

ANUNCI APROVACIÓ DEFINITIVA APROVACIÓ ORDENANÇA PROMOCIÓ INSTAL·LACIONS AUTOCONSUM

ANUNCI APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANÇA TAXA RETIRADA VEHICLES

Publicat el 30-12-2020

ANUNCI APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANÇA TAXA RETIRADA VEHICLES

Anunci aprovació definitiva modificació ordenança IVTM

Publicat el 01-12-2020

Anunci aprovació definitiva modificació ordenança IVTM

Anunci noves delegacions alcaldia

Publicat el 01-12-2020

Anunci noves delegacions alcaldia

Anunci nomenament de membre de la Junta de Govern

Publicat el 17-11-2020

Anunci nomenament de membre de la Junta de Govern

Pròrroga borsa de treball TEI

Publicat el 10-07-2020

Pròrroga borsa de treball TEI

Pròrroga borsa de treball aux. adm.

Publicat el 10-07-2020

Pròrroga borsa de treball aux. adm.

Revocació delegació de competències de l'Alcaldia a favor de la Junta de Govern

Publicat el 07-04-2020

Anunci revocació delegació de competències de l'Alcaldia a favor de la Junta de Govern

Decret adhesió manifest

Publicat el 24-03-2020

Decret d'adhesió al manifest dels ens locals davant la crisi del Coronavirus

Anunci aprovació definitiva del pressupost 2020

Publicat el 29-01-2020

Aprovació definitiva del pressupost 2020

Aprovació definitiva projecte Església Vella

Publicat el 02-09-2019

Anunci aprovació definitiva projecte Església Vella

Anunci nomenament de membres de la Junta de Govern i Delegació de competències de l'Alcaldia a favor de la Junta de Govern

Publicat el 09-07-2019

Anunci nomenament de membres de la Junta de Govern i Delegació de competències de l'Alcaldia a favor de la Junta de Govern

Anunci dedicació càrrecs electes

Publicat el 05-07-2019

Anunci dedicació càrrecs electes

Anunci delegacions Ple a JGL

Publicat el 05-07-2019

Anunci delegacions Ple a JGL

Anunci delegacions regidors

Publicat el 03-07-2019

Anunci delegacions regidors

Anunci nomenament tinents d'alcalde

Publicat el 03-07-2019

Anunci nomenament tinents d'alcalde

Anunci resultat borsa treball operari manteniment piscina municipal

Publicat el 29-05-2019

Anunci resultat borsa treball operari manteniment piscina municipal

Decret llista admesos i tribunal selecció personal operari de manteniment de la piscina municipal

Publicat el 22-05-2019

Decret llista admesos i tribunal selecció personal operari de manteniment de la piscina municipal

Aprovació definitiva pressupost 2019

Publicat el 28-01-2019

Anunci aprovació definitiva pressupost 2019

Aprovació definitiva OF preus biblioteca i telecentre

Publicat el 06-12-2018

Anunci aprovació definitiva OF preus biblioteca i telecentre

Aprovació massa salarial 2018

Publicat el 11-10-2018

Aprovació massa salarial 2018

Anunci adjudicació aux. adm.

Publicat el 06-08-2018

Anunci adjudicació aux. adm.

Anunci adjudicació provisional aux. adm.

Publicat el 19-07-2018

Anunci adjudicació provisional aux. adm.

Anunci adjudicació provisional TEI

Publicat el 17-07-2018

Anunci adjudicació provisional TEI

Anunci resultat prova català aux. adm.

Publicat el 16-07-2018

Anunci resultat prova català aux. adm.

Anunci resultat prova català TEI

Publicat el 16-07-2018

Anunci resultat prova català TEI

Llista admesos, tribunal i prova català aux. adm.

Publicat el 05-07-2018

Llista admesos, tribunal i prova català aux. adm.

Llista admesos, tribunal i prova català TEI

Publicat el 05-07-2018

Llista admesos, tribunal i prova català TEI

Actualització cens electoral

Publicat el 20-06-2018

Actualització cens electoral

Anunci cobrament IAE 2018

Publicat el 20-06-2018

Anunci cobrament IAE 2018

Aprovació definitiva modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa del subsòl, sòl i vol públic

Publicat el 08-06-2018

Aprovació definitiva modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa del subsòl, sòl i vol públic

Llista definitiva admesos i exclosos personal piscina

Publicat el 20-04-2018

Llista definitiva admesos i exclosos personal piscina

Cens electoral

Publicat el 13-04-2018

Cens electoral

Llista provisional admesos i exclosos personal piscina

Publicat el 11-04-2018

Llista provisional admesos i exclosos personal piscina

Anunci aprovació definitiva pressupost 2018

Publicat el 15-02-2018

Aprovació definitiva pressupost 2018

Aprovació definitiva modificació pressupost TC 1/2017

Publicat el 18-01-2018

Anunci aprovació definitiva modificació pressupost TC 1/2017

Aprovació definitiva projecte construcció edifici serveis municipals "Ca Borras"

Publicat el 19-10-2017

Anunci aprovació definitiva projecte construcció edifici serveis municipals "Ca Borras"

Aprovació definitiva projecte enderroc Ca Borras

Publicat el 19-10-2017

Anunci aprovació definitiva projecte enderroc Ca Borras

Aprovació definitiva modificació pressupost CE 3/2017

Publicat el 16-08-2017

Anunci aprovació definitiva modificació pressupost CE 3/2017

Aprovació definitiva modificació pressupost TC 2/2017

Publicat el 16-08-2017

Anunci aprovació definitiva modificació pressupost TC 2/2017

Aprovació definitiva modificació Ordenança preu públic cessió material municipal

Publicat el 08-06-2017

Anunci aprovació definitiva modificació Ordenança núm. 20 preu públic cessió material municipal

Aprovació definitiva Ordenança transparència i administració electrònica

Publicat el 14-02-2017

Aprovació definitiva Ordenança transparència i administració electrònica

Anunci aprovació definitva modificació OF taxa zona acampada controlada

Publicat el 14-02-2017

Anunci aprovació definitva modificació OF taxa zona acampada controlada

Aprovació definitiva modificació OF 18 taxa utilització instal·lacions municipals

Publicat el 14-02-2017

Aprovació definitiva modificació OF 18 taxa utilització instal·lacions municipals

Anunci aprovació definitiva OF núm. 19 Preu públic servei escolar 1r cicle

Publicat el 17-11-2016

Anunci aprovació definitiva OF núm. 19 Preu públic servei escolar 1r cicle

Anunci aprovació definitiva OF taxa 1,5% elèctriques

Publicat el 10-06-2016

Anunci aprovació definitiva OF taxa 1,5% elèctriques

Anunci aprovació definitiva OF Núm. 13 taxa piscina

Publicat el 10-06-2016

Anunci aprovació definitiva OF Núm. 13 taxa piscina

Anunci aprovació definitiva OF Núm. 7 Cementiri

Publicat el 10-06-2016

Anunci aprovació definitiva OF Núm. 7 Cementiri

Aprovació definitiva modificació pressupost 1/2016

Publicat el 31-05-2016

Anunci aprovació definitiva modificació pressupost 1/2016

Aprovació Pla Econòmic i Financer

Publicat el 09-05-2016

Informació Pla Econòmic i Financer

ANAR AL E-TAULER PER MER INFORMACIÓ