[cat_description id=”78″]

En el cas de l’Ajuntament de Garcia la Junta de Govern Local va ser creada per acord de Ple de data 10 de juliol de 2023.

En aquesta sessió també es van acordar aquelles atribucions que el Ple delegava a la Junta de Govern Local.

Mitjançant decret de data 12 de juliol de 2023, es van acordar les atribucions que l’acaldessa delegava a la Junta de Govern Local.

Mitjançant decret de data 12 de juliol de 2023, es va nomenar els membres de la Junta de Govern Local.

Composició

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Garcia està composada per l’alcaldessa, Sra. Blanca López Quiñones, la 1ra tinent d’alcalde, Sra. Maria José Alcoverro Mesegué, i el 2n tinent d’alcalde, Sr. Josep Escoda Pedrolo.

Amb la funció d’assistir el màxim responsable de l’ens en l’exercici de les seves atribucions i d’exercir les competències que li han estat delegades pel Ple, la Junta de Govern pren decisions sobre diferents temes. Aquí pots consultar els acords presos en el marc d’aquestes reunions, que no inclouen dades personals.

https://www.seu-e.cat/web/garcia/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-partits-politics/acords-de-junta-de-govern