Ajuts i Subvencions

Reparació pista poliesportiva

La Generalitat de Catalunya ha atorgat una subvenció a l'Ajuntament de Garcia per a la millora d'infraestructures o equipaments de pràctica esportiva per a municipis de fins a 2.000 habitants. Import actuació: 35.344,25 € Import subvenció: 31.809,83 €

Subvenció Diputació: foment ocupació local

La Diputació de Tarragona ha atorgat, a ['Ajuntament de Garcia, una subvenció de 9.244,36 € per al al foment de l'ocupació local del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedes. 👷🏻‍♂️Amb aquesta subvenció, s'ha contractat a un peó que ha estat treballant a la brigada de l'Ajuntament de Garcia durant 4 mesos, aquest 2024.

Subvenció Diputació de Tarragona: E-Catàleg 2024

La Diputació de Tarragona ha atorgat, a l'Ajuntament de Garcia, una subvenció per actuacions de grups o persones inscrits en el Catàleg per a programacions culturals dels ajuntaments, convocatòria 2024. L'import de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona és de: 14302,91 €

Subvenció Departament de Cultura – organització d’esdeveniments de contingut cultural digital

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, ha atorgat a l’Ajuntament de Garcia la subvenció PER A L’ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS DE CONTINGUT CUTURAL DIGITAL A CATALUNYA, per dur a terme l'activitat Ebre Lumen, festival de videomapping a la natura de Catalunya - seu Garcia, per un import de 1.088,00 €. amb el suport del Departament de Cultura

ANUNCI DE LICITACIÓ DE L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA D’ÚS PRIVATIU DEL BÉ DE DOMINI PÚBLIC BAR DE LES PISCINES MUNICIPAL

ENLLAÇOS: https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=484446&idens=4306530008 https://contractaciopublica.cat/ca/detall-publicacio/300091987

Subvenció del SOC- FOMENT PRÀCTIQUES

S’ha atorgat a l’ajuntament de Garcia la subvenció del SOC- FOMENT PRÀCTIQUES, per import de 43.225,00 €, per contracte de Suport a secretaria intervenció, amb una durada de 12 mesos i jornada del 100% “Subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i amb el cofinançament del 40% del Fons Social Europeu Plus" ‘Cofinançat per la Unió Europea’

Subvenció de Mitigació i d’adaptació al canvi climàtic 2023 i 2024

Subvenció de Mitigació i d'adaptació al canvi climàtic 2023 i 2024. Àmbit 1 redacció de plans municipals i de projectes. Dos actuacions: ARP314/23/000196, projecte d’adequació del bar del casal municipal per convertir-lo en refugi climàtic. 100% subvencionat. 15.367,00 € ARP314/23/000198, redacció projecte d’adequació i millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica de l’escola pública el Verger per convertir-lo en refugi climàtic. 100% subvencionat. 14.241,70 € Subvencionada pel Departament d’Acció Climàtica, [...]