Ajuts i Subvencions

Subvenció Diputació: digitalització 2022

La Diputació de Tarragona ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció de 3.048,14 € per al finançament de despeses de Digitalització, convocatòria 2022. Les línies per les quals s'ha obtingut subvenció han estat: Incrementar el nivell de seguretat segons l'ENS, mitjançant l'aplicació de polítiques de seguretat als servidors. Incrementar el nivell de seguretat mitjançant la compra de maquinari que realitzi còpies de seguretat, sistema de detecció d’humitat i temperatura de [...]

Subvenció Diputació de Tarragona: e-catàleg

La Diputació de Tarragona ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció per actuacions de grups o persones inscrits en el Catàleg per a programacions culturals dels ajuntaments, convocatòria 2023. L’import de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona és de 8.304,93 €.

Subvenció Diputació Tarragona: Salut pública 2022

  La Diputació de Tarragona ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció de 28.263,60 € per al finançament de despeses de Salut Pública, per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2022.

Subvenció Diputació: Arranjament camí de Perles

La Diputació de Tarragona ha atorgat,  l'Ajuntament de Garcia, una subvenció per les actuacions d'arranjament del camí de Perles. L'import de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona és de 40.000,00 euros.

Subvenció Diputació

La Diputació de Tarragona ha atorgat,  l'Ajuntament de Garcia, una subvenció per a actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà, convocatòria de 2016. L'import de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona és de 2.277,89 euros.

Subvenció Programa Garantia Juvenil

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha atorgat a l’Ajuntament de Garcia una subvenció d’11.000,00 € per a la realització d’un contracte de treball en practiques. La subvenció atorgada és elegible en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil 2014-2020 i suposa la realització d’un contracte de treball efectuat d’acord amb les condicions establertes en l’Ordre TSF/213/2016, d’1 d’agost, cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu [...]

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre concedeix subvenció a l’ajunament de Garcia

El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció per arranjament i millora de camins municipals, convocatòria 2014. L’import de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona és de 5.969,21 €.