Aquest es el calendari de pagaments per al 2015 – 2016

Concepte Dates de cobrament
IMP. VEHICLES TRAC. MEC 27/03/2015 – 29/08/2015
BENS IMM. CAR. ESPECIALS 27/06/2015 – 29/08/2015
IMP. BÉNS IMM. URBANA 30/06/2015 – 31/08/2015
TAXA  REC. ESCOMBRERIES 30/06/2015 – 31/08/2015
IMP. BÉNS IMM. RÚSTICA 30/06/2015 – 31/08/2015
SUBMINISTRAMENT  D’AIGUA 30/07/2015 – 30/09/2015
IMPOST IAE 30/07/2015 – 30/09/2015
TAXA CLAVEGUERAM 30/07/2015 – 30/09/2015
SUBMINISTRAMENT  D’AIGUA 29/01/2016 – 29/03/2016
TAXA  REC. ESCOMBRERIES 29/01/2016 – 29/03/2016