S’ha publicat, al tauler d’edictes de l’Ajuntament, l’acta del procés per seleccionar el personal que ha de formar part d’una Borsa de treball de personal peó brigada de l’Ajuntament de Garcia.

Podeu accedir a la publicació des del següent enllaç:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=438918&idens=4306530008