S’ha publicat, al tauler d’edictes de l’Ajuntament, l’acta del procés per seleccionar el personal que ha de formar part d’una Borsa de treball de personal de manteniment de la piscina municipal de l’Ajuntament de Garcia.

Podeu accedir a la publicació des del següent enllaç:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=433922&idens=4306530008