Per acord de Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Garcia de data 3 d’agost de 2022 es va resoldre convocar i publicar les bases que regulen la borsa de treball de personal monitoratge acollida i menjador escolar, d’acord amb la publicació que s’adjunta:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=376174&idens=4306530008

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el proper 11/08/2022.

El model de sol·licitud està al document que consten a les bases, junt amb la descripció de la documentació que cal presentar.