Monthly Archives: maig 2022

Anunci baremació borsa treball auxiliar administrativa

maig 26, 2022|General|

S'ha publicat, al tauler d'edictes de l'Ajuntament, l'anunci amb els resultats de la baremació per prendre part en el procés per seleccionar el personal que ha de formar part d’una Borsa de treball de personal auxiliar administratiu de l’Ajuntament de Garcia. Podeu accedir la publicació des del següent enllaç: https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=362456&idens=4306530008

Anunci entrevista borsa treball auxiliar administrativa

maig 26, 2022|General|

S'ha publicat, al tauler d'edictes de l'Ajuntament, l'anunci amb els resultats de l'entrevista per prendre part en el procés per seleccionar el personal que ha de formar part d’una Borsa de treball de personal auxiliar administratiu de l’Ajuntament de Garcia. Podeu accedir la publicació des del següent enllaç: https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=362451&idens=4306530008

EBRELUMEN

maig 23, 2022|General|

Anunci admesos i comissió borsa treball aux. adm.

maig 20, 2022|General|

S'ha publicat, al tauler d'edictes de l'Ajuntament, el decret amb la llista d'admesos per prendre part en el procés per seleccionar el personal que ha de formar part d’una Borsa de treball de personal auxiliar administratiu de l’Ajuntament de Garcia, la comissió de valoració i el dia i hora de l'entrevista. Podeu accedir la publicació des [...]

Anunci borsa treball auxiliar adm.

maig 13, 2022|General|

Per acord de Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Garcia de data 11 de maig de 2022 es va resoldre convocar i publicar les bases que regulen la borsa de treball de personal auxiliar administratiu, d’acord amb la publicació que s'adjunta: https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=359773&idens=4306530008 El termini de presentació de sol·licituds finalitza el proper 18/05/2022. El model [...]