Yearly Archives: 2021

Decret admesos, comissió, prova i entrevista borsa de treball personal piscina

maig 21, 2021|General|

S'ha publicat, al tauler d'edictes de l'Ajuntament, el decret amb la llista d'amesos per prendre part en el procés per seleccionar el personal que ha de formar part d’una Borsa de treball d'operaris de manteniment de la piscina municipal de l’Ajuntament de Garcia, la comissió de valoració i el dia i hora de la prova de [...]

Anunci bases i convocatòria borsa treball TEI

maig 14, 2021|General|

Per acord de Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Garcia de data 12 de maig de 2021 s'ha resolt convocar i publicar les bases que regulen la borsa de treball de personal laboral temporal, mitjançant concurs-oposició, torn lliure, denominació “TEI”, grup C1 (equivalent al grup professional C1 de personal funcionarial), per cobrir vacants, substitucions [...]

Subvenció: primer cicle educació infantil 2019-2020

maig 3, 2021|General|

  La Diputació de Tarragona ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció del programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, curs 2019-2020.   L’import de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona a l'Ajuntament de Garcia és [...]

Convocatòria i bases borsa treball operaris piscina

abril 28, 2021|General|

Per acord de Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Garcia de data 28 d'abril de 2021 s'ha resolt convocar i publicar les bases que regulen la borsa de treball de personal laboral temporal, mitjançant concurs de valoració de mèrits, torn lliure, denominació “operaris de manteniment de la piscina municipal”, grup AP (equivalent al grup [...]

Subvenció Diputació de Tarragona: Rehabilitació Església Vella

abril 16, 2021|General|

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Garcia una subvenció de 59.000,00 € per les obres de rehabilitació de la coberta de l’església vella, 1a fase.

Subvenció Generalitat de Catalunya: Cultura

abril 16, 2021|General|

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya va atorgar a l’Ajuntament de Garcia una subvenció de 59.812,00 € dins del marc de subvencions per a l'execució d'obres de restauració i conservació d'immobles de notable valor cultural, per a l'actuació de Rehabilitació de la coberta de l'Església Vella de Garcia.

Subvenció programa Garantia Juvenil 2019

abril 13, 2021|General|

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha atorgat a l’Ajuntament de Garcia una subvenció d’2.640,00 € per a la realització d’un contracte de treball en practiques. La subvenció atorgada és elegible en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil i suposa la realització d’un contracte de treball efectuat d’acord amb les condicions establertes en l’Ordre [...]

Subvenció Diputació de Tarragona: analítiques aigua consum humà

febrer 8, 2021|General|

La Diputació de Tarragona ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció per al finançament d'actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà, convocatòria 2020. L’import de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona és de 2.052,42 €.

Subvenció Generalitat de Catalunya: dinamització territorial 2018-2019

febrer 4, 2021|General|

La Generalitat de Catalunya va atorgar a l’Ajuntament de Garcia una subvenció de 39.708,48 € dins del marc de subvencions per a la dinamització territorial per als anys 2018 i 19, per l'actuació Ca Borràs, Ajuntament i serveis municipals.  

Subvenció Diputació de Tarragona: gestió d’espècies de plaga i espècies invasores

gener 21, 2021|General|

La Diputació de Tarragona ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció per al finançament de despeses per a actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies de plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans, convocatòria 2020. L’import de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona és de 2.401,44 €, [...]