Monthly Archives: octubre 2021

Subvenció Diputació Tarragona: V Duatló de Garcia

octubre 27, 2021|General|

La Diputació de Tarragona ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció per al finançament de despeses per a la realització d'activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, en concret al V Duatló de Garcia, convocatòria 2021.   L’import de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona és de  1.147,54 €.

Acta baremació borsa treball personal brigada

octubre 18, 2021|General|

S'adjunta l'acta i anunci del resultat de la baremació de la borsa de treball del personal de la brigada:   https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=325161&idens=4306530008  

Decret admesos, comissió, proves i entrevista personal brigada

octubre 11, 2021|General|

S'ha publicat, al tauler d'edictes de l'Ajuntament, el decret amb la llista d'admesos per prendre part en el procés per seleccionar el personal que ha de formar part d’una Borsa de treball de personal de brigada de l’Ajuntament de Garcia, la comissió de valoració i el dia i hores de les proves i de l'entrevista. Podeu [...]

Anunci concessió administrativa “Casal del Maig”

octubre 4, 2021|General|

Per acord de la Junta de Govern Local de data 22 de setembre de 2021 pel qual es va aprovar l'expedient de la concessió d'ús privatiu del bar “Casal del Maig”, mitjançant procediment obert, amb caràcter d’urgència, juntament amb el Plec de clàusules administratives particulars. Així mateix va acordar la iniciació del procediment d’adjudicació. Les [...]

Anunci bases borsa treball personal brigada

octubre 1, 2021|General|

Per acord de Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Garcia de data 1 d'octubre de 2021 es va resoldre convocar i publicar les bases que regulen la borsa de treball de personal de brigada, d’acord amb la publicació que s'adjunta: https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=322627&idens=4306530008 El termini de presentació de sol·licituds finalitza el proper 08/10/2021. El model de [...]