Monthly Archives: febrer 2019

Subvenció Diputació: PEXI 2018

febrer 20, 2019|General|

La Diputació de Tarragona ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció del programa PEXI per al finançament de despeses per obres d'abastament i distribució d'aigua potable, convocatòria 2018. L’import de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona és de 8.144,00 €.

Subvenció Diputació: aigua consum humà

febrer 18, 2019|General|

La Diputació de Tarragona ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció per al finançament d'actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà, convocatòria 2018. L’import de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona és de 1.877,90 €.

Subvenció Diputació: gestió d’espècies de plaga i invasores

febrer 18, 2019|General|

La Diputació de Tarragona ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció per al finançament de despeses per a actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies de plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans, convocatòria 2018. L’import de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona és de 3.759,54€, dels quals [...]