Yearly Archives: 2018

1a trobada dels Garcia a Garcia

abril 27, 2018|General|

A Garcia n'estem preparant una de grossa. Benvinguts a Garcia, casa vostra.

Anunci adjudicació provisional operaris de manteniment de la piscina municipal

abril 27, 2018|General|

Finalitzat el termini per a la presentació de la documentació acreditativa dels mèrits i experiència previstos en la convocatòria, en el procés selectiu de personal laboral per cobrir les vacants de dos treballadors, operaris de manteniment de la piscina municipal (grup professional equiparable a AP), segons consta a la plantilla de personal d'aquest Ajuntament, personal [...]

Llista definitiva d’admesos i exclosos personal manteniment piscina

abril 20, 2018|General|

Per decret d'alcadia de l’Ajuntament de Garcia, de data 20 d'abril de 2018, s’ha aprovat la llista definitiva d'admesos i exclosos per prendre part en les proves selectives per cobrir, mitjançant concurs, les dues places de personal laboral temporal en règim d'interinitat amb categoria d'operari de manteniment de la piscina municipal (grup equiparable a AP), [...]

Llista provisional admesos i exclosos contractació personal piscina

abril 11, 2018|General|

Per decret d'alcadia de l’Ajuntament de Garcia, de data 11 d'abril de 2018, s’ha aprovat la llista provisional d'admesos i exclosos per prendre part en les proves selectives per cobrir, mitjançant concurs, les dues places de personal laboral temporal en règim d'interinitat amb categoria d'operari de manteniment de la piscina municipal (grup equiparable a AP), [...]

Anunci bases selecció personal laboral temporal piscina municipal

març 21, 2018|General|

Per acord de Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Garcia de data 21 de març de 2018 s'ha resolt la convocatòria del procés selectiu per seleccionar, mitjançant concurs, dos treballadors, operaris de manteniment de la piscina municipal (grup professional equiparable a AP), segons consta a la plantilla de personal d'aquest Ajuntament, personal laboral temporal amb [...]

Subvenció Diputació: Biblioteca municipal

febrer 8, 2018|General|

La Diputació de Tarragona ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció per al finançament de les actuacions d'arranjament de la biblioteca municipal, convocatòria 2017. L’import de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona és de 4.485,50 €.

Subenció Consell Comarcal Ribera d’Ebre: camí Aixalelles

febrer 8, 2018|General|

El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre ha atorgat, a l'Ajuntament de Garcia, una subvenció per a l'arranjament del Camí d'Aixalelles, convocatòria 2017. L'import de la subvenció atorgada pel Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre és de 5.691,93 €.

2a Duatló de Garcia

gener 26, 2018|General|

La gran família de la Duatló de Garcia. Moltes gràcies a tots! Només hi faltes tu... 18 de febrer. http://duatlogarcia.wixsite.com/garcia  

Accions formatives de cuina i d’agricultura

gener 26, 2018|General|

Busques feina? Aquí tens dos accions formatives que et poden ajudar. Més informació: www.riberadebreviva.org/capsules-formatives/

Festes de Sant Antoni 2018

gener 10, 2018|General|

No en sortim d'unes que ens endinsem a unes altres. Visca Sant Antoni!!! Benvinguts a casa nostra, la vostra casa. Programa d'actes Sant Antoni 2018.