Monthly Archives: juny 2018

Anunci bases selecció auxiliar administratiu

juny 13, 2018|General|

Per acord de Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Garcia de data 13 de juny de 2018 es va resoldre convocar proves selectives per a la selecció, mitjançant concurs oposició, de la persona que ha d’ocupar una plaça d'auxiliar administratiu en règim laboral temporal (equivalent al grup professional C2 de personal funcionari), personal laboral [...]

Anunci bases selecció personal: auxiliar llar d’infants (TEI)

juny 13, 2018|General|

Per acord de Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Garcia de data 13 de juny de 2018 es va resoldre convocar proves selectives per a la selecció, mitjançant concurs oposició, de la persona que ha d’ocupar una plaça d'auxiliar de llar d'infants en règim laboral temporal (equivalent al grup professional C1 de personal funcionari), personal [...]