Monthly Archives: abril 2018

1a trobada dels Garcia a Garcia

abril 27, 2018|General|

A Garcia n'estem preparant una de grossa. Benvinguts a Garcia, casa vostra.

Anunci adjudicació provisional operaris de manteniment de la piscina municipal

abril 27, 2018|General|

Finalitzat el termini per a la presentació de la documentació acreditativa dels mèrits i experiència previstos en la convocatòria, en el procés selectiu de personal laboral per cobrir les vacants de dos treballadors, operaris de manteniment de la piscina municipal (grup professional equiparable a AP), segons consta a la plantilla de personal d'aquest Ajuntament, personal [...]

Llista definitiva d’admesos i exclosos personal manteniment piscina

abril 20, 2018|General|

Per decret d'alcadia de l’Ajuntament de Garcia, de data 20 d'abril de 2018, s’ha aprovat la llista definitiva d'admesos i exclosos per prendre part en les proves selectives per cobrir, mitjançant concurs, les dues places de personal laboral temporal en règim d'interinitat amb categoria d'operari de manteniment de la piscina municipal (grup equiparable a AP), [...]

Llista provisional admesos i exclosos contractació personal piscina

abril 11, 2018|General|

Per decret d'alcadia de l’Ajuntament de Garcia, de data 11 d'abril de 2018, s’ha aprovat la llista provisional d'admesos i exclosos per prendre part en les proves selectives per cobrir, mitjançant concurs, les dues places de personal laboral temporal en règim d'interinitat amb categoria d'operari de manteniment de la piscina municipal (grup equiparable a AP), [...]