Anunci bases selecció personal laboral temporal piscina municipal

març 21, 2018|General|

Per acord de Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Garcia de data 21 de març de 2018 s'ha resolt la convocatòria del procés selectiu per seleccionar, mitjançant concurs, dos treballadors, operaris de manteniment de la piscina municipal (grup professional equiparable a AP), segons consta a la plantilla de personal d'aquest Ajuntament, personal laboral temporal amb [...]