Monthly Archives: novembre 2017

Subvenció Diputació: gestió d’espècies de plaga i invasores

novembre 22, 2017|General|

La Diputació de Tarragona ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció per al finançament de despeses per a actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies de plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans, convocatòria 2017. L’import de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona és de 3.222,32 €, dels quals [...]

Subvenció Diputació: consultoris mèdics

novembre 20, 2017|General|

La Diputació de Tarragona ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, convocatòria 2017. L’import de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona és de 1.295,39 €.

Subvenció Diputació: piscines

novembre 15, 2017|General|

La Diputació de Tarragona ha atorgat, a l'Ajuntament de Garcia, una subvenció per a actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a zones de bany (platges i piscines), convocatòria 2017. L'import de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona és de 6.815,20 €.