General

DECRET DE L’ALCALDIA APROVANT LA LLISTA D’ ADMESES, NOMENANT EL TRIBUNAL I FIXANT LA DATA DE L’ENTREVISTA

setembre 7, 2020|General|

L’AJUNTAMENT COMUNICA QUE AL SEU TAULER WEB DE HI HA PUBLICAT  EL DECRET DE L’ALCALDIA APROVANT LA LLISTA D’ADMESES, NOMENANT EL TRIBUNAL I FIXANT LA DATA DE L'ENTREVISTA, DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER CONSTITUIR BORSA DE TREBALL DE: PLAÇA DE MONITOR DE MENJADOR ESCOLAR. TROBAREU TOTA LA INFORMACIÓ A: https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=262067&idens=4306530008    

BORSA DE TREBALL DE PLAÇA DE MONITOR DE MENJADOR ESCOLAR

juliol 27, 2020|General|

L’AJUNTAMENT COMUNICA QUE AL SEU TAULER WEB DE HI HA PUBLICAT L’ANUNCI DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER CONSTITUIR BORSA DE TREBALL DE: PLAÇA DE MONITOR DE MENJADOR ESCOLAR.  TROBAREU TOTA LA INFORMACIÓ A: https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=257478&idens=4306530008 DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ: 12 D'AGOST DE 2020

Subvenció PEN

febrer 4, 2020|General|

El Ministerio del Interior ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció per al finançament de les actuacions de millora i ampliació del sistema de comunicació i avisos a la població de Garcia, subvenció PEN, convocatòria 2018. L’import de la subvenció atorgada és de 18.141,53 €.

Subvenció Diputació Tarragona PAM 2019: Arranjament carrer Sta. Magdalena

gener 29, 2020|General|

La Diputació de Tarragona ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció per al finançament de les actuacions d'arranjament d'un tram del carrer Sta. Magdalena, subvenció PAM, convocatòria 2019. L’import de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona és de 7.701,00 €.

Subvenció Diputació de Tarragona: gestió d’espècies de plaga i espècies invasores

gener 20, 2020|General|

La Diputació de Tarragona ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció per al finançament de despeses per a actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies de plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans, convocatòria 2019. L’import de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona és de 3.462,75 €, [...]

Subvenció Diputació de Tarragona: 2019 – Edifici de serveis municipals Ca Borras

gener 15, 2020|General|

La Diputació de Tarragona ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció per al finançament de les actuacions de construcció de l'edifici de serveis municiapals de Ca Borras, subvenció PAM, convocatòria 2019. L’import de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona és de 33.000,00 €.

Subvenció Diputació de Tarragona: PAM 2018 – Edifici serveis municipals Ca Borras

gener 15, 2020|General|

La Diputació de Tarragona ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció per al finançament de les actuacions de construcció de l'edifici de serveis municiapals de Ca Borras, subvenció PAM, convocatòria 2018. L’import de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona és de 103.742,00 €.

Subvenció Diputació de Tarragona: analítiques aigua consum humà

gener 9, 2020|General|

La Diputació de Tarragona ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció per al finançament d'actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà, convocatòria 2019. L’import de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona és de 1.941,70 €.

Subvenció Diputació de Tarragona: activitats culturals

gener 9, 2020|General|

La Diputació de Tarragona ha atorgat, a l'Ajuntament de Garcia, una subvenció per a activitats culturals i d’interès ciutadà de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona, convocatòria 2019. L'import de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona és de 7.990,08 €.

PROGRAMA DE FESTES DE SANT ANTONI

gener 9, 2020|General|

Ja podeu consultar el programa de festes de St. Antoni.