General

REVETLLA DE SANT JOAN

juny 9, 2022|General|

SUBVENCIÓ PATRONAT TURISME DIPUTACIÓ PER A PROGRAMES CONCRETS I ACTIVITATS DE PROMOCIÓ TURÍSTICA, CONVOCATÒRIA 2021

juny 2, 2022|General|

  El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha atorgat, a l'Ajuntament de Garcia, una subvenció per a programes concrets i activitats de promoció turística, convocatòria 2021.   L'import de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona és de 1.540,19 €  

Anunci baremació borsa treball auxiliar administrativa

maig 26, 2022|General|

S'ha publicat, al tauler d'edictes de l'Ajuntament, l'anunci amb els resultats de la baremació per prendre part en el procés per seleccionar el personal que ha de formar part d’una Borsa de treball de personal auxiliar administratiu de l’Ajuntament de Garcia. Podeu accedir la publicació des del següent enllaç: https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=362456&idens=4306530008

Anunci entrevista borsa treball auxiliar administrativa

maig 26, 2022|General|

S'ha publicat, al tauler d'edictes de l'Ajuntament, l'anunci amb els resultats de l'entrevista per prendre part en el procés per seleccionar el personal que ha de formar part d’una Borsa de treball de personal auxiliar administratiu de l’Ajuntament de Garcia. Podeu accedir la publicació des del següent enllaç: https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=362451&idens=4306530008

EBRELUMEN

maig 23, 2022|General|

Anunci admesos i comissió borsa treball aux. adm.

maig 20, 2022|General|

S'ha publicat, al tauler d'edictes de l'Ajuntament, el decret amb la llista d'admesos per prendre part en el procés per seleccionar el personal que ha de formar part d’una Borsa de treball de personal auxiliar administratiu de l’Ajuntament de Garcia, la comissió de valoració i el dia i hora de l'entrevista. Podeu accedir la publicació des [...]

Anunci borsa treball auxiliar adm.

maig 13, 2022|General|

Per acord de Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Garcia de data 11 de maig de 2022 es va resoldre convocar i publicar les bases que regulen la borsa de treball de personal auxiliar administratiu, d’acord amb la publicació que s'adjunta: https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=359773&idens=4306530008 El termini de presentació de sol·licituds finalitza el proper 18/05/2022. El model [...]

Subvenció Garantia Juvenil 2021

abril 25, 2022|General|

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha atorgat a l’Ajuntament de Garcia una subvenció d’11.000,00 € per a la realització d’un contracte de treball en practiques. La subvenció atorgada és elegible en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil i suposa la realització d’un contracte de treball efectuat d’acord amb les condicions establertes en l’Ordre [...]

ERMITA DE SANTA MAGDALENA

abril 13, 2022|General|

Subvenció e-catàleg

març 29, 2022|General|

  La Diputació de Tarragona ha atorgat, a l'Ajuntament de Garcia, una subvenció per al finançament de despeses culturals, eCataleg convocatòria 2022.   L'import de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona és de 8.422,00 €