Actualment tenim aquests anuncis en exposició

Anunci bases plaça de monitors/es d’acompanyant del servei de menjador escolar i altres monitoratges d’ensenyament en règim laboral temporal

Publicat el 23-07-2020

Anunci bases plaça de monitors/es d’acompanyant del servei de menjador escolar i altres monitoratges d’ensenyament en règim laboral temporal

Pròrroga borsa de treball TEI

Publicat el 10-07-2020

Pròrroga borsa de treball TEI

Pròrroga borsa de treball aux. adm.

Publicat el 10-07-2020

Pròrroga borsa de treball aux. adm.

Anunci quotes IAE

Publicat el 23-06-2020   ·   Procedent de Externa

Anunci quotes IAE

Revocació delegació de competències de l'Alcaldia a favor de la Junta de Govern

Publicat el 07-04-2020

Anunci revocació delegació de competències de l'Alcaldia a favor de la Junta de Govern

Decret adhesió manifest

Publicat el 24-03-2020

Decret d'adhesió al manifest dels ens locals davant la crisi del Coronavirus

Anunci aprovació definitiva del pressupost 2020

Publicat el 29-01-2020

Aprovació definitiva del pressupost 2020

Aprovació definitiva projecte Església Vella

Publicat el 02-09-2019

Anunci aprovació definitiva projecte Església Vella

Anunci nomenament de membres de la Junta de Govern i Delegació de competències de l'Alcaldia a favor de la Junta de Govern

Publicat el 09-07-2019

Anunci nomenament de membres de la Junta de Govern i Delegació de competències de l'Alcaldia a favor de la Junta de Govern

Anunci dedicació càrrecs electes

Publicat el 05-07-2019

Anunci dedicació càrrecs electes

Anunci delegacions Ple a JGL

Publicat el 05-07-2019

Anunci delegacions Ple a JGL

Anunci delegacions regidors

Publicat el 03-07-2019

Anunci delegacions regidors

Anunci nomenament tinents d'alcalde

Publicat el 03-07-2019

Anunci nomenament tinents d'alcalde

Anunci resultat borsa treball operari manteniment piscina municipal

Publicat el 29-05-2019

Anunci resultat borsa treball operari manteniment piscina municipal

Decret llista admesos i tribunal selecció personal operari de manteniment de la piscina municipal

Publicat el 22-05-2019

Decret llista admesos i tribunal selecció personal operari de manteniment de la piscina municipal

Aprovació definitiva pressupost 2019

Publicat el 28-01-2019

Anunci aprovació definitiva pressupost 2019

Aprovació definitiva OF preus biblioteca i telecentre

Publicat el 06-12-2018

Anunci aprovació definitiva OF preus biblioteca i telecentre

Aprovació massa salarial 2018

Publicat el 11-10-2018

Aprovació massa salarial 2018

Anunci adjudicació aux. adm.

Publicat el 06-08-2018

Anunci adjudicació aux. adm.

Anunci adjudicació provisional aux. adm.

Publicat el 19-07-2018

Anunci adjudicació provisional aux. adm.

Anunci adjudicació provisional TEI

Publicat el 17-07-2018

Anunci adjudicació provisional TEI

Anunci resultat prova català aux. adm.

Publicat el 16-07-2018

Anunci resultat prova català aux. adm.

Anunci resultat prova català TEI

Publicat el 16-07-2018

Anunci resultat prova català TEI

Llista admesos, tribunal i prova català aux. adm.

Publicat el 05-07-2018

Llista admesos, tribunal i prova català aux. adm.

Llista admesos, tribunal i prova català TEI

Publicat el 05-07-2018

Llista admesos, tribunal i prova català TEI

Actualització cens electoral

Publicat el 20-06-2018

Actualització cens electoral

Anunci cobrament IAE 2018

Publicat el 20-06-2018

Anunci cobrament IAE 2018

Aprovació definitiva modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa del subsòl, sòl i vol públic

Publicat el 08-06-2018

Aprovació definitiva modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa del subsòl, sòl i vol públic

Llista definitiva admesos i exclosos personal piscina

Publicat el 20-04-2018

Llista definitiva admesos i exclosos personal piscina

Cens electoral

Publicat el 13-04-2018

Cens electoral

Llista provisional admesos i exclosos personal piscina

Publicat el 11-04-2018

Llista provisional admesos i exclosos personal piscina

Anunci aprovació definitiva pressupost 2018

Publicat el 15-02-2018

Aprovació definitiva pressupost 2018

Aprovació definitiva modificació pressupost TC 1/2017

Publicat el 18-01-2018

Anunci aprovació definitiva modificació pressupost TC 1/2017

Aprovació definitiva projecte construcció edifici serveis municipals "Ca Borras"

Publicat el 19-10-2017

Anunci aprovació definitiva projecte construcció edifici serveis municipals "Ca Borras"

Aprovació definitiva projecte enderroc Ca Borras

Publicat el 19-10-2017

Anunci aprovació definitiva projecte enderroc Ca Borras

Aprovació definitiva modificació pressupost CE 3/2017

Publicat el 16-08-2017

Anunci aprovació definitiva modificació pressupost CE 3/2017

Aprovació definitiva modificació pressupost TC 2/2017

Publicat el 16-08-2017

Anunci aprovació definitiva modificació pressupost TC 2/2017

Aprovació definitiva modificació Ordenança preu públic cessió material municipal

Publicat el 08-06-2017

Anunci aprovació definitiva modificació Ordenança núm. 20 preu públic cessió material municipal

Aprovació definitiva Ordenança transparència i administració electrònica

Publicat el 14-02-2017

Aprovació definitiva Ordenança transparència i administració electrònica

Anunci aprovació definitva modificació OF taxa zona acampada controlada

Publicat el 14-02-2017

Anunci aprovació definitva modificació OF taxa zona acampada controlada

Aprovació definitiva modificació OF 18 taxa utilització instal·lacions municipals

Publicat el 14-02-2017

Aprovació definitiva modificació OF 18 taxa utilització instal·lacions municipals

Anunci aprovació definitiva OF núm. 19 Preu públic servei escolar 1r cicle

Publicat el 17-11-2016

Anunci aprovació definitiva OF núm. 19 Preu públic servei escolar 1r cicle

Anunci aprovació definitiva OF taxa 1,5% elèctriques

Publicat el 10-06-2016

Anunci aprovació definitiva OF taxa 1,5% elèctriques

Anunci aprovació definitiva OF Núm. 13 taxa piscina

Publicat el 10-06-2016

Anunci aprovació definitiva OF Núm. 13 taxa piscina

Anunci aprovació definitiva OF Núm. 7 Cementiri

Publicat el 10-06-2016

Anunci aprovació definitiva OF Núm. 7 Cementiri

Aprovació definitiva modificació pressupost 1/2016

Publicat el 31-05-2016

Anunci aprovació definitiva modificació pressupost 1/2016

Aprovació Pla Econòmic i Financer

Publicat el 09-05-2016

Informació Pla Econòmic i Financer

ANAR AL E-TAULER PER MER INFORMACIÓ