Actualment tenim aquests anuncis en exposició

Anunci bases i convocatòria borsa treball auxilliar administratiu

Publicat el 13-05-2022

Anunci bases i convocatòria borsa treball auxilliar administratiu. Borsa de treball d'auxiliar administrativa, per màxima urgència, de l'Ajuntament de Garcia, grup C2, mitjançant concurs de valoració de mèrits. Data límit per presentar sol·licituds: 18/05/2022

ANUNCI d'informació pública de la sol·licitud d’autorització de la instal·lació "Parc eòlic Muntanyes de Burgans 2" de 49,4MW, al municipi de Tivissa

Publicat el 27-04-2022

ANUNCI d'informació pública de la sol·licitud d’autorització de la instal·lació "Parc eòlic Muntanyes de Burgans 2" de 49,4MW, al municipi de Tivissa

Anunci aprovació inicial projecte carrer Portelles

Publicat el 21-04-2022

Anunci aprovació inicial projecte carrer Portelles

Anunci aprovació definitiva modificació ordenança 4 ICIO

Publicat el 01-03-2022

Anunci aprovació definitiva modificació ordenança 4 ICIO

Anunci aprovació definitiva pressupost i plantilla 2022

Publicat el 08-02-2022

Anunci aprovació definitiva pressupost i plantilla 2022

Anunci aprovació definitiva modificació OF reguladora de la taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans

Publicat el 29-12-2021

Anunci aprovació definitiva modificació OF reguladora de la taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans

Anunci de l'aprovació definitiva de l’ordenança fiscal número 21 reguladora de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic local

Publicat el 29-12-2021

Anunci de l'aprovació definitiva de l’ordenança fiscal número 21 reguladora de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic local

Anunci aprovació definitiva modificació 2 - transferència de crèdit

Publicat el 10-11-2021

Anunci aprovació definitiva modificació 2 - transferència de crèdit

Anunci aprovació definitiva modificació número 3 - suplement de crèdit

Publicat el 09-11-2021

Anunci aprovació definitiva modificació número 3 - suplement de crèdit

Acta resultat de la baremació de la borsa de treball personal brigada

Publicat el 18-10-2021

Acta resultat de la baremació de la borsa de treball personal brigada

Anunci liquidació 2020

Publicat el 02-07-2021

Anunci liquidació 2020

Decret contracte operaris piscina

Publicat el 22-06-2021

Decret contracte operaris piscina

Decret borsa treball personal neteja

Publicat el 17-06-2021

Decret borsa treball personal neteja

Decret borsa treball operaris piscina

Publicat el 09-06-2021

Decret borsa treball operaris piscina

Anunci acord expedient TEI

Publicat el 02-06-2021

Anunci de l'acord que deixa sense efecte la convocatòria duta a terme el 12 de maig de 2021 a la qual es va aprovar les bases reguladores de la convocatòria per constituir una Borsa de treball, de personal laboral temporal, de TEI, així com l'expedient 77-2021, iniciat mitjançant decret número 75 de data 23 d'abril de 2021.

Aprovació provisional modificació NNSS

Publicat el 31-03-2021

El Ple de l’Ajuntament de Garcia, en sessió ordinària de data 30 de març de 2021, va aprovar provisionalment la modificació que afecta a la regulació de cobertes i acabats de les construccions emplaçades en l’àmbit de sòl urbà corresponent a la Zona de nucli antic (Clau 1) de les Normes Subsidiàries de planejament vigents al municipi de Garcia (NNSS). D’acord amb l’art. 8.5. c) del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, es fa públic l’acord d’aprovació provisional per mitjans telemàtics.

Anunci correcció delegacions alcaldia

Publicat el 12-03-2021

Anunci correcció delegacions alcaldia

Anunci aprovació definitiva pressupost i plantilla 2021

Publicat el 09-02-2021

Anunci aprovació definitiva pressupost i plantilla 2021

Anunci aprovació definitiva modificació número 2

Publicat el 09-02-2021

Anunci aprovació definitiva modificació número 2

ANUNCI APROVACIÓ DEFINITIVA APROVACIÓ ORDENANÇA PROMOCIÓ INSTAL·LACIONS AUTOCONSUM

Publicat el 30-12-2020

ANUNCI APROVACIÓ DEFINITIVA APROVACIÓ ORDENANÇA PROMOCIÓ INSTAL·LACIONS AUTOCONSUM

ANUNCI APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANÇA TAXA RETIRADA VEHICLES

Publicat el 30-12-2020

ANUNCI APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANÇA TAXA RETIRADA VEHICLES

Anunci aprovació definitiva modificació ordenança IVTM

Publicat el 01-12-2020

Anunci aprovació definitiva modificació ordenança IVTM

Anunci noves delegacions alcaldia

Publicat el 01-12-2020

Anunci noves delegacions alcaldia

Anunci nomenament de membre de la Junta de Govern

Publicat el 17-11-2020

Anunci nomenament de membre de la Junta de Govern

Pròrroga borsa de treball TEI

Publicat el 10-07-2020

Pròrroga borsa de treball TEI

Pròrroga borsa de treball aux. adm.

Publicat el 10-07-2020

Pròrroga borsa de treball aux. adm.

Revocació delegació de competències de l'Alcaldia a favor de la Junta de Govern

Publicat el 07-04-2020

Anunci revocació delegació de competències de l'Alcaldia a favor de la Junta de Govern

Decret adhesió manifest

Publicat el 24-03-2020

Decret d'adhesió al manifest dels ens locals davant la crisi del Coronavirus

Anunci aprovació definitiva del pressupost 2020

Publicat el 29-01-2020

Aprovació definitiva del pressupost 2020

Aprovació definitiva projecte Església Vella

Publicat el 02-09-2019

Anunci aprovació definitiva projecte Església Vella

Anunci nomenament de membres de la Junta de Govern i Delegació de competències de l'Alcaldia a favor de la Junta de Govern

Publicat el 09-07-2019

Anunci nomenament de membres de la Junta de Govern i Delegació de competències de l'Alcaldia a favor de la Junta de Govern

Anunci dedicació càrrecs electes

Publicat el 05-07-2019

Anunci dedicació càrrecs electes

Anunci delegacions Ple a JGL

Publicat el 05-07-2019

Anunci delegacions Ple a JGL

Anunci delegacions regidors

Publicat el 03-07-2019

Anunci delegacions regidors

Anunci nomenament tinents d'alcalde

Publicat el 03-07-2019

Anunci nomenament tinents d'alcalde

Anunci resultat borsa treball operari manteniment piscina municipal

Publicat el 29-05-2019

Anunci resultat borsa treball operari manteniment piscina municipal

Decret llista admesos i tribunal selecció personal operari de manteniment de la piscina municipal

Publicat el 22-05-2019

Decret llista admesos i tribunal selecció personal operari de manteniment de la piscina municipal

Aprovació definitiva pressupost 2019

Publicat el 28-01-2019

Anunci aprovació definitiva pressupost 2019

Aprovació definitiva OF preus biblioteca i telecentre

Publicat el 06-12-2018

Anunci aprovació definitiva OF preus biblioteca i telecentre

Aprovació massa salarial 2018

Publicat el 11-10-2018

Aprovació massa salarial 2018

Anunci adjudicació aux. adm.

Publicat el 06-08-2018

Anunci adjudicació aux. adm.

Anunci adjudicació provisional aux. adm.

Publicat el 19-07-2018

Anunci adjudicació provisional aux. adm.

Anunci adjudicació provisional TEI

Publicat el 17-07-2018

Anunci adjudicació provisional TEI

Anunci resultat prova català aux. adm.

Publicat el 16-07-2018

Anunci resultat prova català aux. adm.

Anunci resultat prova català TEI

Publicat el 16-07-2018

Anunci resultat prova català TEI

Llista admesos, tribunal i prova català aux. adm.

Publicat el 05-07-2018

Llista admesos, tribunal i prova català aux. adm.

Llista admesos, tribunal i prova català TEI

Publicat el 05-07-2018

Llista admesos, tribunal i prova català TEI

Actualització cens electoral

Publicat el 20-06-2018

Actualització cens electoral

Anunci cobrament IAE 2018

Publicat el 20-06-2018

Anunci cobrament IAE 2018

Aprovació definitiva modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa del subsòl, sòl i vol públic

Publicat el 08-06-2018

Aprovació definitiva modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa del subsòl, sòl i vol públic

Llista definitiva admesos i exclosos personal piscina

Publicat el 20-04-2018

Llista definitiva admesos i exclosos personal piscina

Cens electoral

Publicat el 13-04-2018

Cens electoral

Llista provisional admesos i exclosos personal piscina

Publicat el 11-04-2018

Llista provisional admesos i exclosos personal piscina

Anunci aprovació definitiva pressupost 2018

Publicat el 15-02-2018

Aprovació definitiva pressupost 2018

Aprovació definitiva modificació pressupost TC 1/2017

Publicat el 18-01-2018

Anunci aprovació definitiva modificació pressupost TC 1/2017

Aprovació definitiva projecte construcció edifici serveis municipals "Ca Borras"

Publicat el 19-10-2017

Anunci aprovació definitiva projecte construcció edifici serveis municipals "Ca Borras"

Aprovació definitiva projecte enderroc Ca Borras

Publicat el 19-10-2017

Anunci aprovació definitiva projecte enderroc Ca Borras

Aprovació definitiva modificació pressupost CE 3/2017

Publicat el 16-08-2017

Anunci aprovació definitiva modificació pressupost CE 3/2017

Aprovació definitiva modificació pressupost TC 2/2017

Publicat el 16-08-2017

Anunci aprovació definitiva modificació pressupost TC 2/2017

Aprovació definitiva modificació Ordenança preu públic cessió material municipal

Publicat el 08-06-2017

Anunci aprovació definitiva modificació Ordenança núm. 20 preu públic cessió material municipal

Aprovació definitiva Ordenança transparència i administració electrònica

Publicat el 14-02-2017

Aprovació definitiva Ordenança transparència i administració electrònica

Anunci aprovació definitva modificació OF taxa zona acampada controlada

Publicat el 14-02-2017

Anunci aprovació definitva modificació OF taxa zona acampada controlada

Aprovació definitiva modificació OF 18 taxa utilització instal·lacions municipals

Publicat el 14-02-2017

Aprovació definitiva modificació OF 18 taxa utilització instal·lacions municipals

Anunci aprovació definitiva OF núm. 19 Preu públic servei escolar 1r cicle

Publicat el 17-11-2016

Anunci aprovació definitiva OF núm. 19 Preu públic servei escolar 1r cicle

Anunci aprovació definitiva OF taxa 1,5% elèctriques

Publicat el 10-06-2016

Anunci aprovació definitiva OF taxa 1,5% elèctriques

Anunci aprovació definitiva OF Núm. 13 taxa piscina

Publicat el 10-06-2016

Anunci aprovació definitiva OF Núm. 13 taxa piscina

Anunci aprovació definitiva OF Núm. 7 Cementiri

Publicat el 10-06-2016

Anunci aprovació definitiva OF Núm. 7 Cementiri

Aprovació definitiva modificació pressupost 1/2016

Publicat el 31-05-2016

Anunci aprovació definitiva modificació pressupost 1/2016

Aprovació Pla Econòmic i Financer

Publicat el 09-05-2016

Informació Pla Econòmic i Financer

ANAR AL E-TAULER PER MER INFORMACIÓ