Actualment tenim aquests anuncis en exposició

Llista provisional candidats a jurat

Publicat el 21-10-2020

Exposició pública, durant 15 dies, de la llista provisional de candidats a jurat per als anys 2021-2022

Anunci aprovació inicial modificació ordenança IVTM

Publicat el 08-10-2020

Anunci aprovació inicial modificació ordenança IVTM Publicar aquest acord d’aprovació inicial de la modificació del text de l’Ordenança fiscal 3, que regula l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, mitjançant edicte que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'anuncis de la Corporació, així com en el portal de transparència d'aquest Ajuntament, al web www.garcia.cat. En aquest edicte s’ ha de donar audiència als interessats per un període de 30 dies des del següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, dins el qual podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. En cas que no es presentin reclamacions i al·legacions, aquest acord d’aprovació inicial esdevindrà d’aprovació definitiva. En aquest cas, l’acord inicial elevat a definitiu més el text íntegre de l’aprovació de l’Ordena

Anunci d’informació pública del “Projecte constructiu d'adequació de l'estació depuradora d'aigües residuals de Garcia (Ribera d'Ebre)

Publicat el 21-09-2020

Anunci d’informació pública del “Projecte constructiu d'adequació de l'estació depuradora d'aigües residuals de Garcia (Ribera d'Ebre), de les condicions d’abocament de les aigües tractades al riu Ciurana i de la llista dels béns i els drets afectats per les obres.

decret constitució borsa treball monitora menjador

Publicat el 09-09-2020

decret constitució borsa treball monitora menjador

Pròrroga borsa de treball TEI

Publicat el 10-07-2020

Pròrroga borsa de treball TEI

Pròrroga borsa de treball aux. adm.

Publicat el 10-07-2020

Pròrroga borsa de treball aux. adm.

Anunci quotes IAE

Publicat el 23-06-2020   ·   Procedent de Externa

Anunci quotes IAE

Revocació delegació de competències de l'Alcaldia a favor de la Junta de Govern

Publicat el 07-04-2020

Anunci revocació delegació de competències de l'Alcaldia a favor de la Junta de Govern

Decret adhesió manifest

Publicat el 24-03-2020

Decret d'adhesió al manifest dels ens locals davant la crisi del Coronavirus

Anunci aprovació definitiva del pressupost 2020

Publicat el 29-01-2020

Aprovació definitiva del pressupost 2020

Aprovació definitiva projecte Església Vella

Publicat el 02-09-2019

Anunci aprovació definitiva projecte Església Vella

Anunci nomenament de membres de la Junta de Govern i Delegació de competències de l'Alcaldia a favor de la Junta de Govern

Publicat el 09-07-2019

Anunci nomenament de membres de la Junta de Govern i Delegació de competències de l'Alcaldia a favor de la Junta de Govern

Anunci dedicació càrrecs electes

Publicat el 05-07-2019

Anunci dedicació càrrecs electes

Anunci delegacions Ple a JGL

Publicat el 05-07-2019

Anunci delegacions Ple a JGL

Anunci delegacions regidors

Publicat el 03-07-2019

Anunci delegacions regidors

Anunci nomenament tinents d'alcalde

Publicat el 03-07-2019

Anunci nomenament tinents d'alcalde

Anunci resultat borsa treball operari manteniment piscina municipal

Publicat el 29-05-2019

Anunci resultat borsa treball operari manteniment piscina municipal

Decret llista admesos i tribunal selecció personal operari de manteniment de la piscina municipal

Publicat el 22-05-2019

Decret llista admesos i tribunal selecció personal operari de manteniment de la piscina municipal

Aprovació definitiva pressupost 2019

Publicat el 28-01-2019

Anunci aprovació definitiva pressupost 2019

Aprovació definitiva OF preus biblioteca i telecentre

Publicat el 06-12-2018

Anunci aprovació definitiva OF preus biblioteca i telecentre

Aprovació massa salarial 2018

Publicat el 11-10-2018

Aprovació massa salarial 2018

Anunci adjudicació aux. adm.

Publicat el 06-08-2018

Anunci adjudicació aux. adm.

Anunci adjudicació provisional aux. adm.

Publicat el 19-07-2018

Anunci adjudicació provisional aux. adm.

Anunci adjudicació provisional TEI

Publicat el 17-07-2018

Anunci adjudicació provisional TEI

Anunci resultat prova català aux. adm.

Publicat el 16-07-2018

Anunci resultat prova català aux. adm.

Anunci resultat prova català TEI

Publicat el 16-07-2018

Anunci resultat prova català TEI

Llista admesos, tribunal i prova català aux. adm.

Publicat el 05-07-2018

Llista admesos, tribunal i prova català aux. adm.

Llista admesos, tribunal i prova català TEI

Publicat el 05-07-2018

Llista admesos, tribunal i prova català TEI

Actualització cens electoral

Publicat el 20-06-2018

Actualització cens electoral

Anunci cobrament IAE 2018

Publicat el 20-06-2018

Anunci cobrament IAE 2018

Aprovació definitiva modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa del subsòl, sòl i vol públic

Publicat el 08-06-2018

Aprovació definitiva modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa del subsòl, sòl i vol públic

Llista definitiva admesos i exclosos personal piscina

Publicat el 20-04-2018

Llista definitiva admesos i exclosos personal piscina

Cens electoral

Publicat el 13-04-2018

Cens electoral

Llista provisional admesos i exclosos personal piscina

Publicat el 11-04-2018

Llista provisional admesos i exclosos personal piscina

Anunci aprovació definitiva pressupost 2018

Publicat el 15-02-2018

Aprovació definitiva pressupost 2018

Aprovació definitiva modificació pressupost TC 1/2017

Publicat el 18-01-2018

Anunci aprovació definitiva modificació pressupost TC 1/2017

Aprovació definitiva projecte construcció edifici serveis municipals "Ca Borras"

Publicat el 19-10-2017

Anunci aprovació definitiva projecte construcció edifici serveis municipals "Ca Borras"

Aprovació definitiva projecte enderroc Ca Borras

Publicat el 19-10-2017

Anunci aprovació definitiva projecte enderroc Ca Borras

Aprovació definitiva modificació pressupost CE 3/2017

Publicat el 16-08-2017

Anunci aprovació definitiva modificació pressupost CE 3/2017

Aprovació definitiva modificació pressupost TC 2/2017

Publicat el 16-08-2017

Anunci aprovació definitiva modificació pressupost TC 2/2017

Aprovació definitiva modificació Ordenança preu públic cessió material municipal

Publicat el 08-06-2017

Anunci aprovació definitiva modificació Ordenança núm. 20 preu públic cessió material municipal

Aprovació definitiva Ordenança transparència i administració electrònica

Publicat el 14-02-2017

Aprovació definitiva Ordenança transparència i administració electrònica

Anunci aprovació definitva modificació OF taxa zona acampada controlada

Publicat el 14-02-2017

Anunci aprovació definitva modificació OF taxa zona acampada controlada

Aprovació definitiva modificació OF 18 taxa utilització instal·lacions municipals

Publicat el 14-02-2017

Aprovació definitiva modificació OF 18 taxa utilització instal·lacions municipals

Anunci aprovació definitiva OF núm. 19 Preu públic servei escolar 1r cicle

Publicat el 17-11-2016

Anunci aprovació definitiva OF núm. 19 Preu públic servei escolar 1r cicle

Anunci aprovació definitiva OF taxa 1,5% elèctriques

Publicat el 10-06-2016

Anunci aprovació definitiva OF taxa 1,5% elèctriques

Anunci aprovació definitiva OF Núm. 13 taxa piscina

Publicat el 10-06-2016

Anunci aprovació definitiva OF Núm. 13 taxa piscina

Anunci aprovació definitiva OF Núm. 7 Cementiri

Publicat el 10-06-2016

Anunci aprovació definitiva OF Núm. 7 Cementiri

Aprovació definitiva modificació pressupost 1/2016

Publicat el 31-05-2016

Anunci aprovació definitiva modificació pressupost 1/2016

Aprovació Pla Econòmic i Financer

Publicat el 09-05-2016

Informació Pla Econòmic i Financer

ANAR AL E-TAULER PER MER INFORMACIÓ