Reglament del servei públic municipal de pas de barca del riu Ebre
Reglament municipal regulador de l'ús de material municipal
Reglament regulador del Registre municipal d'unions estables de parella
Reglament de creació i funcionament de la seu electrònica municipal